รฟท.วิ่งรถเชิงสังคมเพิ่มอีก 20 ขบวน เริ่ม 15 ก.ย.หลังผ่อนปรน

  • 0 Replies
  • 5 Views
*

Cindy700

  • *****
  • 1752
    • View Profile


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

สายเหนือ 4 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพฯ-ตะพานหิน-กรุงเทพฯ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพฯ-ลพบุรี-กรุงเทพฯ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพฯ-สุรินทร์-กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น นครราชสีมา-สุรินทร์-นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ 4 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพฯ-หัวหิน-กรุงเทพฯ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง-สุไหงโก-ลก-พัทลุง

สายตะวันออก 4 ขบวน  
- ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพฯ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพฯ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ

สายแม่กลอง 4 ขบวน
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19